Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Ettevõtte sõltumatu hindamine

 • Valik ettevõtte hindamisega seonduvaid tegevusi:
 • Hinnatava ettevõtte viimase 5 aasta finantsandmete kogumine
 • Ettevõtte majandustegevuse analüüs
 • Ettevõtte varade ja kohustuste analüüs
 • Majandusharu analüüs ja üldtendentside kaardistamine
 • Ettevõtte tulemuste võrdlemine teiste sarnaste ettevõtete tulemustega
 • Samas sektoris toimunud tehingute otsing ning analüüs
 • Samas sektoris tegutsevate börsil noteeritud ettevõtete finantskordajate analüüs
 • Võrdlusmeetodil ettevõtte hindamine
 • Finantsprognooside koostamine 3-5 aastaks
 • Antud majandusharus nõutava tootluse määramine
 • Diskonteeritud rahavoogude meetodil ettevõtte hindamine
 • Ettevõtte aktsiate väärtuse kindlaksmääramine

Ettevõtte müügi nõustamine

 • Valik ettevõtte müügiga seonduvaid tegevusi:
 • Eelläbirääkimised kliendiga
 • Müügiobjekti, hinnaootuse määratlemine
 • Potentsiaalsete ostjate määratlemine, vajadusel koostööpartnerite kaasamine protsessi
 • Müügimaterjalide ettevalmistamine, ettevõtte väärtuse hindamine
 • Läbirääkimised potentsiaalsete ostjatega
 • Kavatsuste protokolli sõlmimine (LOI – letter of intent)
 • Ettevõtte auditeerimine (DD – due diligence)
 • Ostu-müügilepingu sõlmimine (SPA – share purchase agreement)
 • Tehingu lõpuleviimine (closing)

Ettevõtte ostu nõustamine

 • Valik ettevõtte ostuga seonduvaid tegevusi:
 • Eelläbirääkimised kliendiga, tegevusplaani kooskõlastamine
 • Turu skaneering, sihtobjektide kaardistamine, vajadusel koostööpartnerite kaasamine protsessi
 • Sobivate ostukandidaatide põhjalik analüüs, ettevõtete väärtuse hindamine
 • Müüjate huvitatuse taseme väljaselgitamine, esialgsete pakkumise koostamine
 • Läbirääkimised potentsiaalsete müüjatega
 • Kavatsuste protokolli sõlmimine (LOI – letter of intent)
 • Ettevõtte auditeerimine (DD – due diligence)
 • Ostu-müügilepingu sõlmimine (SPA – share purchase agreement)
 • Tehingu lõpuleviimine (closing)