Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Sügis 2018 - hea aeg ettevõtte müügiks?


11. oktoobril toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskojas Investment Agency 20. juubeliaasta tähistamise puhul seminar, mis keskendus sellele, kas praegu võiks olla soodne aeg ettevõtte müügiks. 
Seminari modereeris Marko Reikop ja üles astusid: Illar Kaasik, Tõnis Tamme, Vallot Mangus, Vahur Vallistu ja Eva-Maria Kangro.
 

Investment Agency juhtivpartner Illar Kaasiku esitlus kajastas majanduskeskkonnas esinevate erinevate stimulaatorite mõju ettevõtete väärtustele. Viimastel aastatel toimunud Euroala Keskpankade varaostukava on toetanud majanduskasvu teket. Antud programmi lõppu prognoositakse 2018. aasta lõppu/2019. aasta algusesse. Tänaseks pea 2,6 triljoni suurune programm on aidanud Euroala majanduskasvul käivituda. Samuti on positiivset mõju majandusele avaldanud ka madalad intressimäärad. 
Suurim planeeritav taristuprojekt Eestis on kahtlemata Rail Baltic, mille hinnanguline maksumus on 1,6 miljardit eurot. Ehitusfaasis avaldab see kindlasti positiivset mõju ehitussektorile, kuid tuleb arvestada, et peale projekti lõppu tuleb ehitussektoril uue olukorraga kohaneda. Suuremahulised investeeringud tekitavad ühiskonnas alati elavaid arutelusid ning suurendavad meie nähtavust välispartnerite silmis.  Rail Baltic on juba praegu toonud Eesti erasektorisse otseinvesteeringuid hinnangulise maksumusega üle 50 miljoni euro, näiteks Trev-2 müük EuroViale ja Transiidikeskuse müük Hamburger Hafen und Logistik AG-le.
Suurematest taristuprojektidest võib nimetada veel Balticconnectorit, Estlinki, Eesti lairiba infrastruktuurivõrgu arendust. Nimetatud taristuinvesteeringud tagavad Eesti majandusele parema ligipääsu elektri- ja gaasiturgudele ning parandavad kiire interneti kättesaadavust. Ettekandes analüüsiti ka taristuinvesteeringute mõju erinevatele majandussektoritele. 
 

Advokaadibüroo Triniti partner Tõnis Tamme ettekanne rääkis tehinguks ettevalmistamisest. Edukaks tehinguks on oluline nii ostja- kui ka müüjapoolne kodutöö tegemine. Ta andis soovituse protsessi nõustaja kaasata, seda nii väiksemate kui suuremate ettevõtete puhul. Tehinguks valmistudes on oluline enne “kodu korda” seada, sest tihti tundub müüjale endale asjade tegemise viis loogiline ja arusaadav kuid väljastpoolt tulevale ostjale mitte. 
 

TMB üks suuromanikest Vallot Mangus tegi ettekande sellest, kuidas 1961. aastal loodud Tartu Majast kasvas aastate jooksul välja rahvusvahelise haardega betoontoodete tootja AS TMB, mis 2018. aastal tõusis Äripäeva ehitusmaterjalitootjate TOP-i tippu. 2017. aastaks oli ettevõte käive ja ärikasum kasvanud vastavalt 124 ja 17,9 miljoni euroni. Sellesse ajavahemikku jäi ettevõtte erastamine 1994. aastal, MBO (management buyout) 2012. aastal, endast suurema Soome konkurendi Betonimestarit OY ülevõtmine 2016. aastal ja ettevõtte müük ühele suurimatest Euroopa betoontoodete tootjatest Consolis Group’ile 2018. aastal. Edukas olemiseks peab ettevõte pidevalt uuenema ja ettevõtja pidevalt uute oludega kohanema ning arenema.
 

Swedbanki projektifinantseerimise osakonna projektijuht Vahur Vallistu andis ülevaate sellest, kuidas ja millistel tingimustel pank finantseerib ülevõtmistehinguid. Nende poole pöörduvad ostu finantseerimiseks vahendeid soovivad kliendid. Ta soovitas väljaostude finantseerimisel kasutada nõustaja abi, sest nende praktikas on olnud juhtumeid, kus “earn-out” kokkulepped pole pidanud ja kliendid on “vastu näppe” saanud. Andis sõnumi, et majandusel läheb praegu hästi, kasv on toimunud juba viiendat järjestikust aastat. 
 

Psühholoogiadoktor ja agiilse juhtimise coach Eva-Maria Kangro esitlus keskendus ettevõtja peas toimuvatele psühholoogilistele protsessidele, kui on võetud vastu otsus ettevõtte müümiseks või alles kaalutakse seda.  Tema esitlusest jäi kõlama mõte, et eelis on neil inimestel, kes pole end terveks eluks mõttes sidunud ettevõtte A-ga, vaid kellel on ka muid hobisid ja rahuldustpakkuvad lähedussuhted. 
 

Diskussioonivoorus jagunesid arvamused kriisi kohalolekust kaheks – Tõnis Tamme arvates on kriis teatud sektorites juba käes, näiteks teenindussektoris ei jätku töötajaid, koolides, restoranides samuti. Vahur Vallistu sõnul on kuskil koguaeg kriis, kui võrrelda 2007-2008 aastaga, kus vähestel läks hästi, siis praegu läheb paljudel hästi, näiteks restoranidel, mille valik on väga lai. Vallot Manguse sõnul on praegu paljudes valdkondades talentide puudus aga räägitakse ainult IT ja kultuuritegelaste kontekstis talentide koju kutsumisest. Talendid otsivad atraktiivseid tööandjaid, sest nad ise on atraktiivsed. 

Seminari päeva lõpus esitas Marko Reikop esinejatele küsimuse - Kas täna on hea aeg ettevõtte müügiks?
Eva-Maria Kangro – Jah, kui see on sinu läbikaalutud otsus.
Vahur Vallistu arvas, et on hea aeg müügiks, sest praegu läheb majandusel hästi.
Illar – kui ettevõttel on olemas 5-aastane või pikem  arengukava, siis ei ole müük üldse teemaks, kui aga seda pole, siis oleks mõistlik seda mõtet kaaluda, sest majanduskeskkond tundub olevat kasvufaasi lõppu jõudnud.

 

Eva-Ell Paalimaa, Investment Agency kommunikatsioonijuht