Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Seminar 19. oktoobril „Kuidas suurendada oma ettevõtte väärtust ülevõtmistehingutega?“

19. oktoobril 2017 toimub  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Investment Agency koostöös seminar, kus  antakse osalejatele ülevaade sellest,  kuidas suurendada ettevõtte väärtust ülevõtmistehingute teel. Seminaride korraldamine sai Investment Agency-s alguse 2013. aastal, mil tehti koostööd Äripäevaga ja seminar kandis nime „Kolm sammu ettevõtte edukaks müügiks“. Järgnevatel aastatel on koostööd tehtud Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ja lähenemine teemale olnud eelmistest aastatest erinev. 

Oma ala asjatundjad on kohal nii ülevõtmistehingute tugiteenuste pakkujate, finantseerimisasutuste kui ka majandusekspertide hulgast ning energiapauside käigus saab esinejatega personaalselt suhelda. 
 

Seminari teema ja eesmärgid:

•  Tutvustada edukale kasvava ettevõtte omanikule võimalusi äritegevuse mahu kasvatamiseks ettevõtete ostu- ja ühinemistehingute teel
•   Koolitada ja motiveerida ettevõtteid kasutama ostumandaate
•   Tutvustada seminaril esinejaid ja nende teenuseid mis toetavad ülevõtmistehingute teostamist
•   Tehakse ülevaade ettevõtte väärtuse hindamise metoodikatest
 

Eva-Ell Paalimaa
Investment Agency OÜ kommunikatsioonijuht