Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Seminar 11. oktoobril "Sügis 2018 - hea aeg ettevõtte müügiks?"


Investment Agency ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad ettevõtjaid seminarile

„Sügis 2018 – hea aeg ettevõtte müügiks?“

 

Aeg: 11.10.2018, kell 10:00-14:30

Koht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, Tallinn

Kellele on mõeldud? Ettevõtte omanikud, tegevjuhid, finantsjuhid

Seminar toimub eesti keeles. Modereerib Marko Reikop.


Juubeliaasta seminaril keskendutakse küsimusele kas majanduslik olukord on soodne ettevõtete müügiks?

Oma valdkonna asjatundjad räägivad sellest, kuidas peaks valmistuma M&A tehingusse minnes, suurte
taristuprojektide mõjust Eesti majandusele ja ettevõtete väärtusele, ettevõtte omaniku uutest rollidest ja
väljakutsetest ärist väljumisel ja arutletakse millises faasis on majandus.
 

 

Esinejad:

 Illar Kaasik on Investment Agency üks asutajaliikmetest.   Ta on osalenud juhtiva partnerina AS Laheotsa Talu, AS   Remeksi Keskuse, Ühistu Jõhvi Piim, AS Polüform, OÜ   N-Kaubandus, OÜ Ermeesia müügitehingute teostamisel.

 Illar Kaasik on osalenud samuti Eesti Põlevkivi ja  Rail   Baltic Estonia nõukogu töös, millest tulenevalt analüüsib   ta seekordsel seminaril suuremate taristuprojektide   võimalikku mõju ettevõtete väärtustele.

 Tõnis Tamme, Triniti partner:
 „Tõnis on oma pea 25-aastase advokaadipraksise jook-     sul nõustanud sadu nii riigisiseseid kui piiriüleseid         tehinguid eri majandusvaldkondades kogumaksumusega   üle 4 miljardi euro. Ta on spetsialiseerunud ettevõtete   ühinemis- ja omandamistehingutele, tegeleb äriprojektide   finantseerimise juriidilise korralduse ning seonduvate   läbirääkimistega. Tõnise viimaste aastate advokaaditöö   fookuses on olnud transpordi- ja infrastruktuurivaldkonna   õigusküsimused nagu Eesti lennundus, Rail Baltica,   Euroopa põhivõrgu transpordikoridorid, jne.“


 Vahur Vallistu, Swedbank projektijuht:

 Vahur Vallistu on Swedbankis projektijuhina finant-   seerinud ettevõtete väljaoste ligi kuus aastat ning omab   head ülevaadet panga finantseerimis-praktikatest ning   tavapärastest tingimustest.
 

 Eva-Maria Kangro PhD, koolitaja:

 Eva-Maria on psühholoogiadoktorist ettevõtja, koolitaja ja   protsessijuht. Tema erialane portfell sisaldab nii   teadustööd, psühholoogiaalaseid koolitusi,   organisatsiooniuuringuid kui ka juhtide konsulteerimist.   Viimastel aastatel on Eva-Maria keskendunud inimeste   ja organisatsioonide nõustamisele muutuste agiilsel   läbiviimisel. Seda toetab ka tema isiklik kogemus   ettevõtja ja muutuste elluviijana.

 Vallot Mangus, TMB:

 TMB on 1961. aastal asutatud ettevõte, mis toodab   betoonelemente. Ettevõttel on tehased Eestis, Soomes   ja Lätis. TMB 2018. aasta käive oli 124 miljonit ja äri-   kasum 17,9 miljonit eurot. Vallot Mangus on olnud ette-   võttega seotud alates 1990. aastast. Ta on töötanud   TMB grupi juhatuse esimehena aastatel 1999-2009.   Vallot Mangusele kuulub kolmandik TMB grupi aktsiatest.

 

 Piret Potisepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda:

 Piret töötab hetkel Eesti Kaubandus-Tööstuskoja   teenuste osakonna juhina. Tal on laialdased rahvus-   vahelised kogemused kolmest maailma regioonist   (Euroopa, Aasia, Lõuna-Ameerika). Eelnevalt on ta   töötanud Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooni-   ministeeriumis ning mitmetel ametikohtadel era- ja   kolmandas sektoris.

 

Lisainfo ja registreerimine: https://www.koda.ee/et/sundmused/sugis-2018-hea-aeg-ettevotte-muugiks