Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Neljas tööstusrevolutsioon muudab ettevõtete ärimudeleid, aga seeläbi ka ettevõtete väärtuseid

New Yorkis resideeruv India päritoluga Aswath Damodaran on koostanud pikka aega börsiettevõtete kohta erinevat finantsinformatsiooni, sealhulgas ka ettevõtete väärtuseid iseloomustavaid kordajaid (https://www.valuewalk.com/aswath-damodaran/ ja http://aswathdamodaran.blogspot.com/). Omamoodi on ettevõtte väärtuse ja EBITDA suhte tabel tulevikuennustus ja tundub, et selliste ennustuste aluseks olevate mudelite osas on trendid muutumas. See omakorda tekitab olulised maalihked meie harjumuspärastes ettekujutustes kui palju üks või teine ettevõtte väärt on.

Näiteks on online-kaubanduse kordaja 36(!)  kui traditsioonilise jaekaubanduse kordaja on vaid natuke üle 10. Online-valdkonnas tegutsevad ärid kasvavad tihti keskmiselt 20% ja rohkem aastas,  traditsiooniline kaubandus endale seda kahjuks lubada ei saa. Täna on  Eestis online-kaubanduse osakaal väike – ca 2-3 % ulatuses ärimahust, kuid statistika võib anda meile vale pildi, kuna  see ei analüüsi piisaval määral Eestist väljaspoolt online kaubamajadest ostetava kauba mahtu.

Me teame,  et hetkel juurutatakse maailmas 5G võrke, areneb tehisintellekt, jätkuvalt suurenevad arvutuskiirused, valitsuste survel arendavad autotööstused madalama heitmekogusega tehnoloogiaid liikudes elektriautode arendamise suunal. Sellised märksõnad nagu jagamismajandus, asjade internet, tark linn, robotiseerumine, on meile kõigile tuttavad. Kõikide nende muutuste konvergents toob kaasa olukorra, kus muutused ei toimu 10 aastase või pikema perioodi jooksul, vaid oluliselt kiiremini. Uber, Airbnb jt on mõningad näited lähiminevikust,  mis muutsid kiiresti väljakujunenud ärimudeleid. Milliseid võimalusi ja riske toob see kaasa Eesti majandusele ja Eesti ettevõtetele?  Seda näeme juba lähima kolme kuni viie  aasta jooksul.

Ettevõtjad seisavad valikute ette

Täna tundub kindlana vaid see, et digitaliseerumise trendi ei saa väärata ja valdaval osal ettevõtjaist on juba tekkinud või tekib lähiajal möödapääsmatu vajadus investeerida e-lahendustesse ja tehnoloogiatesse. Vastasel juhul võib tänane edukas ettevõte leida end mõne aasta pärast outsiderite seast ja alles siis ärgates ja tegutsema hakates ei pruugigi endale seda uut ja õiget ärimudelit enam leida. Aga ka “vana hea” ei tööta enam muutunud oludes.

Kokkuvõtteks võib nentida, et revolutsioonide ajal on alati keegi oma varandusi kiirelt kaotanud ja keegi teine neid üleöö teeninud. Käimasolev neljas tööstusrevolutsioon pole siin erand. Uute ja värskete tegijate jälgimise ning kiitmise või kritiseerimise kõrval on vanadel ja end praegu tegijate sekka võidelnud ettevõtetel ja tervetel sektoritel eksistentsiaalne oht oma koht väärtusahelas kaotada. Nii ongi tänastel ettevõtjatel vaja muretseda nii selle pärast, et digirevolutsiooniga kaasnev ettevõtete väärtushindamise mudelite kapitaalne uuendamine neid mõne klahvivajutusega väheväärtuslikuks ei kuulutaks, kui pidevalt jälgida tehnoloogiasuundumusi, et tänasest hetkeedust uinutatuna mõnd murranguhetke maha ei magaks.

 

Illar Kaasik

Investment Agency