Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Hinda ise oma ettevõtet

Investeerimispanganduses kasutatakse EV/EBITDA kordajat samas sektoris tegutsevate ettevõtete väärtuse hindamiseks ja nende omavaheliseks võrdlemiseks. Seda näitajat kasutatakse tihti määramaks, kas ettevõtte aktsia on teiste turul tegutsevate ettevõtetega võrreldes odav või kallis.  

EV (Enterprise Value) ehk ettevõtte väärtuse all mõistetakse kogu ettevõtte turuväärtust.

Ettevõtte väärtus = aktsiate väärtus (Market Cap) + laenud – raha (Net Debt).

Seega soovides oma ettevõtte väärtust võrrelda näiteks börsil noteeritud konkurendi või hiljuti toimunud tehingutega, tuleb kindlasti meeles pidada, et aktsiate hinna saamiseks tuleb EV koguväärtusest maha lahutada kohustused ja liita raha. Raha pannakse juurde, kuna selle võib ettevõte välja maksta omanikele dividendidena või kasutada ostu finantseerimiseks, mis teeks kogu tehingu väiksemaks.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) on raamatupidamislik näitaja, mis näitab kasumit enne intresse, makse ning kulumit. EBITDA näitab kõige ligilähedasemat raha, mida ettevõte kui tervik suudab genereerida. Arvestamata jäetakse siinjuures arvete laekumise ja tasumise kiirus ning ettevõtte tegevuse jätkamiseks vajaolevad investeeringud. Kuna EBITDA ei arvesta ettevõtte finantseerimise struktuuri (omakapital vs. laenuraha) ja riikide maksusüsteemi, siis muudab see ettevõtted lihtsamini võrreldavaks.

EV/EBITDA kordaja annab sisuliselt tasuvusaja, kui mitme aastaga saab investor oma raha tagasi, eeldades, et tulevikus jääb EBITDA samaks. EBITDA kordajad on erinevates sektorites erinevad ning seetõttu ei ole päris õige võrrelda EV/EBITDA kordajat erinevate sektorite üleselt. Ettevõtted, kellel on suurem riskitase ning madalam laenude osakaal, peaks olema madalama EBITDA kordajaga. Ettevõtted, kellel on suurem kasvupotentsiaal, kõrge kulumi normi määr, peaks olema kõrgema EBITDA kordajaga.

Alljärgnevas tabelis on välja toodud mõningate sektorite EV/EBITDA Euroopa keskmised kordajad selle aasta alguse seisuga. Andmed on kokku kogunud ning avaldanud New Yorgi Ülikooli professor Aswath Damodaran ning igas sektoris on valim mõnekümnest kuni saja ettevõtteni ning tulemuseks on saadud aritmeetiline keskmine.

Allikas: Aswath Damodaran http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

Tallinna Vee aktsia EV/EBITDA kordaja oli aasta alguse seisuga 9,85 ning Euroopa turu keskmine 11,8. Sellest võime järeldada, et võrreldes Euroopa börside keskmisi Eesti börsil noteeritud ettevõttega, oleks võinud Tallinna Vee ettevõtte väärtus olla 301M€ asemel 373M€ ehk 24% kõrgem. Tallinna Kaubamaja ettevõtte väärtus oli aasta alguse seisuga 293M€ ning kordaja 8,84. Euroopa keskmine aga oli 10,63 ehk 25% kõrgem. Merko Ehituse ja Nordeconi EV/EBITDA suhe oli vastavalt 7,48 ning 6,39, mis oli Euroopa keskmisest 9,08 koguni 19% ning 61% väiksem. Nendele andmetele tuginedes võib järeldada, et ka Eesti börsil noteeritud ettevõtete väärtus on väiksem, kui seda on Euroopa keskmine.

Soovides eelneva tabeli baasil arvutada oma ettevõtte väärtust, tuleb meeles pidada, et börsil kaubeldavad aktsiad on enamasti likviidsemad, suuremad ja atraktiivsemad. Sellest tulenevalt on börsil mittenoteeritud aktsiate müük keerukam, investorite tootluse ootus kõrgem ning oma aktsiate hindamiseks tuleks võrdluses kordajat vähendada väikeettevõtete puhul 20-40%, sõltuvalt valdkonnast ning ettevõtete võrreldavusest.

Erki Katkosild, Investment Agency OÜ analüütik