Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Balti M&A ja riskikapitali foorum Riias 24-25 oktoobril.

Riias toimus 24-25. oktoobril  igaaastane  Balti M&A ja riskikapitali foorum. Foorumit korraldati juba neljandat aastat ning see on kujunenud üheks peamiseks valdkonna turuosaliste ja nõustajate kokkusaamise kohaks, kuhu sel aastal kogunes 239 osalejat.

Foorumil tõdeti muuhulgas, et Baltikumi M&A turg on sel aastal olnud oluliselt paremas seisus, kui mujal Euroopas, kuid sellegi poolest on tehingute teostamise aeg oluliselt pikem kriisieelsest perioodist. Investeeringud müügiprotsessi on oluliselt suurenenud ning tehingu tõenäosus vähenenud, varasema 10-15 pakkumise asemel tuleb ettevõtte omaniku arvestada keskmiselt 1-2 pakkumisega.Veel toodi välja, et Baltikum ei ole ülemaailmses mõistes atraktiivne investeerimise sihtkoht ning põhilisteks investoriteks Baltikumis on kohalikud investorid. Välisfondid käsitlevad investeeringuid Baltikumi peamiselt lisandväärtusena,mitte eraldiseisvate investeeringutena 

Põhilise ja positiivse uudisena kõlas foorumil, et lähiajal on Euroopa Investeerimise Fondi kaasabil Baltikumi tulemas uued fondid, kuhu kaasatakse kokku 200 miljonit eurot riskikapitali raha.

Võttes arvesse lähimineviku M& A tehingute trende ning foorumil kogutud informatsiooni, võib märkida, et tehingute struktuur on muutunud keerulisemaks ja sõlmimine pikemaajaliseks protsessiks, mistõttu on oluline ettevõtte müügiks, senisest enam, põhjalikumalt ja fokusseeritumalt valmistuda.

Ettevõtte müügiks ettevalmistamist käsitleti põhjalikumalt ka 11.oktoobril Äripäeva, Deloitte Eesti ja Investment Agency korraldatud seminaril ,, Kolm sammu ettevõtte edukaks müügiks´´. Investment Agency partner Illar Kaasik jagas nõuandeid, kuidas ettevõte müügiks ette valmistada ning tutvustas võimalusi ettevõtte väärtuse suurendamiseks selle müügiprotsessis. Lisaks andis Illar Kaasik oma ettekandes ülevaate ostjate ja investorite huvidest ettevõtte ostuprotsessis ja näpunäiteid potentsiaalsete ostjate jaoks ettevõtte atraktiivsemaks muutmiseks. Seminaril räägiti veel ettevõtte väärtuse hindamisest ning müügist tekkinud vahendite paigutamisest.

Materjaliga on võimalik tutvuda: http://seminar.aripaev.ee/?SeminarID=d54ff776-bad7-4f71-b2c8-1f265cddf909 .

M&A valdkonna tehingud Eestis aprill – september 2013.a.

Ostja

Ettevõtte

Valdkond

 MyInvest Estonia OÜ

Bauhof Group AS

ehituskaupluse kett

 MyInvest Estonia OÜ

My Fitness AS

spordiklubikett

East Capital Explorer 

AS Starman

side ja telekommunikatsioon

LHV Group

Snoras Liising

liising

Sports Direct

Sportland International Group

spordi ja rõivastekaupluse kett

Live Nation Entertainment

BDG Music Group

kontserdikorraldusettevõtte