Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Kuidas kasvatada oma ettevõtte väärtust ülevõtmistehingute teel?

19. oktoobril toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskojas seminar, mis keskendus sel aastal ülevõtmistehingute teel ettevõtte väärtuse kasvatamisele. Seminari korraldasid Investment Agency ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Seminari alustas moderaator Indrek Uudeküll näitega kohtumisest, mille käigus kirjeldas ettevõtte omanik võimalust, mis on turul tekkinud seoses tooraine hindade kasvuga. Sellest tulenevalt on tekkinud olukord, kus ettevõtetel on toodete müügihindade kahanemise perioodist tingituna raske kasumit teenida. Turul on ettevõtteid, mille omanikud on motiveeritud ettevõtteid müüma ja tehingute hinnad oludes, kus ettevõte ei suuda kasumit toota, on optimaalsed.

Moderaatori avasõnadele järgnes Investment Agency juhtivpartneri Illar Kaasiku ettekanne, mis andis kuulajatele ülevaate ostumandaadi meetodist, kirjeldades seitset sammu eesmärgi saavutamiseks alustades sihtobjekti valikust ja lõpetades ettevõtte ostu-müügitehingu sulgemisega. Ülevõtmistehingute näidetena tõi Kaasik välja AS Remeksi Keskuse ülevõtmistehingu, mille käigus sai Remeksi Keskus endale hea omaniku ning AS TMB ja Betonimestarit OY tehingu, millega ettevõte võib 2017. aastal saavutada käibe kahekordistumise.

Investment Agency partner Sulev Raik avas oma ettekandes kaarte ettevõtte väärtuse hindamise meetoditest ja tõi näiteid erinevatest hindamise meetodite arvutuskäikudest. Tema ettekandest jäi kõlama, et ettevõtte hind kujuneb läbirääkimiste käigus ja see võib erinevatel juhtudel tulla erinev, sõltuvalt tehingu vastaspoole nägemusest ja eesmärgist. Börsihind on hea baas läbirääkimiste alustamiseks. Omaniku jaoks on aga hind seotud ettevõtte emotsionaalse väärtusega. Tehinguni jõudmiseks tuleb osapooltel leida kõiki pooli rahuldav lahendus.

Triniti Advokaadibüroo partner Tõnis Tamme jagas soovitusi lepingutega seotud olulistest nüanssidest. Lepingueelsed läbirääkimised peaksid toimuma heas usus, esitatavad andmed peavad olema tõesed, teist lepingupoolt tuleks alati kõikidest asjaoludest teavitada, mille vastu teisel poolel lepingu eesmärki silmas pidades on oluline huvi. Enne läbirääkimisi aruta nii oma meeskonna kui ka lepingupartneriga läbi ning lepi kokku ajakava ja läbirääkimiste lõpptähtaeg. Suhtle läbirääkimiste ajal teise lepingupoolega regulaarselt. Kindlasti tasub olla tehingu protsessi eesmärkide osas realistlik. Lepingudokumentide koostamise protsessi tuleks kaasata erialaspetsialist, kuna praktika on näidanud, et see hoiab kokku nii aega, kui välistab hilisemad puudused lepingus.

Swedbanki projektifinantseerimise osakonna projektijuht Vahur Vallistu andis ülevaate ülevõtmistehingute finantseerimisega kaasnevatest aspektidest. Väljaostude finantseerimiseks kasutatakse enamasti SPV struktuuri (eraldiseisev juriidiline keha, mille kaudu liigub laen ettevõttesse). Tehingu järgselt on ühinemise lõpetamise nõue piiratud 6 kuuga. Väljaostude pahupooltena tõi Vallistu välja kasvava laenukoormuse, oodatust pikema kohanemisperioodi, lisandväärtuse puudumise, asümmeetrilise informatsiooni, probleemid juhtkonna, töötajate ja ettevõtte kultuuriga.

Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg, viis kuulajad oma lõbusa realistliku vaatega kurssi majanduse hetkeolukorrast. Oma esitluses tõi ta välja madalate intresside peamise põhjuse, milleks on siiani kestev massiline rahatrükk euroalas. Euroopa probleemina näeb ta seda, et riikide võlakoormad ehk lubadused, mida nad oma kodanikele välja lubanud on, ei ole jätkusuutlikud ning selleks ei ole lihtsalt raha. Raha ostujõu vähenemise olukorras ei ole mõttekas omada palju vaba raha, vaid paigutada see tootlikesse varadesse, milledeks võivad olla aktsiad, kinnisvara ja mingis osas ka näiteks kuld.

Seminaril esinejate presentatsioonid on leitavad https://www.koda.ee/et/sundmused/kuidas-suurendada-oma-ettevotte-vaartust-ulevotmistehingutega/

Investment Agency tegemisi saad jälgida ka https://www.facebook.com/InvestmentAgency/


Eva-Ell Paalimaa, Investment Agency kommunikatsioonijuht