Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

20 aastat vilumust M&A tehingute nõustajana

Tänavu tähistab oma 20 aasta juubelit Investment Agency OÜ, kelle teenuste portfell algusaastatel oli lai ja mitmekesine, kuid kes viimased kuus-seitse aastat on spetsialiseerunud kitsale tegevusalale – ettevõtte müügiprotsessi korraldamisele.

Alates 1998. aastast tegutsenud Investment Agency OÜ põhitegevusala on Eesti ettevõtete müügiprotsessi korraldamine ja edukas müük, tehes tihedat koostööd koostööpartnerite ja koostöövõrgustikega Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Venemaal.

Lisaks tänasele teenusele on Investment Agency OÜ osutanud eelnevalt professionaalset teenust ka laenukapitali kaasamisel, ettevõtete väärtushinnangute koostamisel, ettevõtete restruktureerimisel ning paaril korral ka ettevõtete juhtimisel.

Investment Agency OÜ juhtivpartneri ja juhatuse liikme Illar Kaasiku sõnul oli fookuse seadmine kindlale valdkonnale ettevõtte strateegiline otsus, mis annab neile tulevikus ärieelise. „Keskendumine kindlale valdkonnale annab võimaluse teenust professionaalsemalt osutada. Meie eesmärk on tegeleda ühe tootega ja teha seda väga hästi,“ põhjendab Kaasik suunamuutust.

Algusaastatel tegeleti ettevõttes ka kinnisvara arendamisega, mille tegevus koondati aga juba kolm aastat tagasi nende tütarettevõtte Investment Agency Property Advisor OÜ alla. Viimast juhib Investment Agency OÜ pikaajaline partner ja juhatuse liige Mart Lee.
 

Põhieesmärk on saavutada kõrgeim hind

Kui tavaliselt seatakse eesmärk jõuda müügitehinguga eduka lõpuni kuue kuni kaheksa kuu jooksul, siis reeglina võtab ettevõtte müügiprotsess aega üks aasta. Kuid on ka tehinguid, mis on kestnud kaks-kolm aastat. „Kuna lepingud on pikad, nõuab see kliendi ja nõustaja vahel usaldust. On äärmiselt vajalik, et nõustaja saab aru ettevõtte ärispetsiifikast, müügivõimalustest ja sellest, kes võiks olla parim ostja,“ räägib Kaasik.

Kaasik jätkab, et peaeesmärk on alati kõrgeima hinna saavutamine. „Nõustaja peab aru saama sellest, milline ettevõte on konkreetses turufaasis parim ostja meie kliendile. Kui majandus kasvab, võib selleks olla investeerimisfond, kui majandus langeb, pigem konkurent.“ 
Juhtivpartneri sõnul on M&A tehingute nõustamine ühelt poolt huvitav, teiselt poolt keeruline, sest tegeleda tuleb erinevate majandusvaldkondadega. „Meie kliendid on muu hulgas nii piimandus-, metallitöötlemis-, jaekaubandus- kui ka hotellisektorist, mis tähendab seda, et peame ennast pidevalt harima ja valdkonna spetsiifikaga täielikult kurssi viima, sest ainult nii saame oma tööd teha väga hästi,“ märgib Kaasik, lisades, et töö teeb keeruliseks ka kõikuv majanduskeskkond.

Ja toob näiteks, et majandussurutise ajal võivad olla ettevõtte tegelikud väärtused ja omaniku ootused tugevas nihkes. 
Kaasiku sõnul on majanduskeskkonna tundmine ja sellest lähtuvalt ettevõtte müügiprotsessi korraldamine osa nõustaja professionaalsusest ja kompetentsusest. „Ettevõtte edukas müük saab alati alguse õigest müügistrateegiast, mille käigus analüüsitakse erinevaid tegevusi ja sellest tulenevalt kavandatakse toimivad müügitaktikad.“

„Tähtis on aru saada ettevõtte väärtusest omaniku jaoks. Näiteks kümnemiljonilise väärtusega ettevõtte jaoks tähendab iga 1% 100 000 eurot. Oma tööd tehes ma kindlasti arvestan sellega ja panen end parima tulemuse nimel ettevõtte omaniku kingadesse,“ lisab Kaasik.
2017. aastal ettevõttega ühinenud partneri Sulev Raigi sõnul suudab spetsialist korraga hallata kaht kuni nelja mandaati.


Tähtsaim vara ettevõttes on töötajad

Kuna M&A tehingute valdkond on samavõrra huvitav kui keeruline, on pikaaegse kogemusega partnerid ning andekad ja motiveeritud töötajad ettevõtte suurim kapital. Investment Agency OÜ partnerid on suurte kogemusega spetsialistid, kes veavad ja vastutavad müügi- või ostumandaadi eest algusest lõpuni. Hiljuti liitus partnerite ringiga Indrek Orav, kes on oma varasema töökogemuse kaudu muu hulgas seotud olnud Taani Kesk- ja Ida-Euroopa Investeerimisfondiga. Tal on ka pikaajaline tippjuhi ja rahvusvaheliste läbirääkimiste kogemus.

Et oma tööd uue nurga alt näha ja sellele sügavam tähendus anda, käiakse üheskoos koolitustel ja seminaridel. Kaks korda aastas võetakse koos midagi põnevat ette, näiteks viimati mängiti curling’ut ja tutvustati uutele kolleegidele golfi võlusid.

„Traditsiooniks on kujunenud ühine aastalõpuüritus, büroos tähistatakse ühiselt sünnipäevasid ja muid isikliku elu sündmusi,“ tunneb Investment Agency OÜ kommunikatsioonijuht Eva-Ell Paalimaa heameelt. 

Ettevõtte partneri Indrek Uudeküll sõnul töötab Investment Agency OÜ büroos täna kaheksa inimest: viis partnerit, kaks analüütikut ja kommunikatsioonijuht. „See on tavapärane, et partnerite osakaal seda tüüpi ettevõttes nii suur on. Kaheksa töötajaga M&A-boutique on lähipiirkonnas oma valdkonnas keskmise suurusega ettevõte,“ lisab Uudeküll.


Missioon on ühendada Balti ja Skandinaavia majandusruum

Kaasiku sõnul soovitakse enamikul juhtudel ettevõtet müüa kolmel põhjusel: ettevõtte omanik soovib vanusest tingituna äritegevusest väljuda; äritegevus on saavutanud arengufaasi tipu, omanikul on muid plaane ja ta vajab kapitali; omanik vajab lisakapitali, müües vaid osa ettevõttest.

„Kui omaniku järeltulijad ei ole huvitatud äri jätkamisest, siis on mõttekas müüa ettevõtte uuele omanikule, kellel on visioon ja võimekus äri edendada. Vastasel juhul jääks ettevõte virelema,“ lisab Raik, märkides, et M&A tehingutega elavdatakse ka majandust.
Investment Agency OÜ 2017. aasta suurim tehing oli kaheksamiljonilise omakapitaliga AS Remeksi Keskuse müük, nõustades AS Remeksi Keskuse aktsionäre ettevõtte müümisel Leedu ettevõttele AXIOMA LT UAB.

„Meie missioon on ühendada Balti majandusruum. Kui saame müüa ühes valdkonnas tegutsevad ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus, leides neile ülevõtja näiteks Saksa, Rootsi või kohaliku investori näol, siis me tegelikult konsolideerime majandust ja muudame selle konkurentsivõimelisemaks ja efektiivsemaks,“ leiab Kaasik. Sedalaadi tehingud on alati keerulised, sest nende käigus on vaja siduda mitu erinevat poolt, tegemist on ju kolme riigi seadusandlusega, mille spetsiifikaga tuleb arvestada.“

2018. aasta väljavaade on Kaasiku sõnul optimistlik ja tehingutebuum jätkub. „Majanduskeskkond soosib seda: raha hind on odav, naaberriikides on toimunud majanduskasv. Soome on kriisist välja tulnud, Läti ja Leedu on näidanud häid tulemusi, ka Venemaal läheb paremini. Kokkuvõttes loob see keskkonna, kus ettevõtte väärtused kasvavad ja neil on vaba kapitali ning investeerimis- ja kasvuhuvi. Kõik see võimaldab meil aidata klientidel läbi viia rohkem tehinguid.“


Artikkel valmis koostöös Äripäevaga ja ilmus veebruarikuises Juubeli eri väljaandes.