Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Ettevõtte müügieelne ettevalmistus koosneb järgnevatest etappidest:

 1. Ettevõtte kirjeldus ning tegevusalade  ja kasumiüksuste määratlemine
 2. Partnerite valimine 
  • Juriidiline nõustaja
  • Maksundus
  • Kinnisvara ja muude varade hindajad
  • Tehingu potentsiaalsete finantseerijate valik
 3. Võimaliku tehinguvormi määratlemine
 4. Ettevõtte väärtuse hindamine
 5. Põhitegevusega mitteseotud varade määratlemine
 6. Ettevõtte ettevalmistamine müügieelseks auditeerimiseks (Due Diligence)
 7. Potentsiaalsete ostjateringi kaardistamine ja sektorianalüüs
 8. Peale müüki  tekkivate võimalike kohustuste ja riskide määratlemine