Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Ettevõtte ostu protsess koosneb järgnevatest tegevustest:

 

  1. Ettevõtte strateegia ja eesmärkide määratlemine
  2. Turu ülevaade võimalikest kandidaatidest
  3. Ostetava ettevõtte taustuuring
  4. Ostetava ettevõtte väärtushinnangu läbiviimine
  5. Kontakteerumine sihtettevõtte omanikega ja täiendava informatsiooni kogumine ja analüüs
  6. Pakkumise tegemine sobivatele ettevõtetele
  7. Tehingu tingimuste ja struktuuri läbirääkimised
  8. Ostueelse auditeerimise (Due Diligence) nõustamine
  9. Tehingu sulgemine