Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Ettevõtte müügiprotsess koosneb järgnevatest etappidest:

 1. Ettevõtte müügieelne ettevalmistus
 2. Sektori turu-uuring – sektori ettevõtete majandustulemuste analüüs, ostu-müügi tehingute info hankimine, avalike statistiliste andmebaaside analüüs
 3. Lühikokkuvõtte, müügiprospekti ja väärtushindamise koostamine
 4. Kauplemishinna kokkuleppimine
 5. Sihtgrupi määratlemine ja edasimüüjate, koostööpartnerite aktiviseerimine
 6. Müügiprotsessi ajal andmete kogumine, uuendamine ja potentsiaalsetele investoritele vajaliku info edastamine
 7. Uudiskirja koostamine müüdava ettevõtte jooksva majandustegevuse kohta
 8. Läbirääkimiste pidamine ja hinna kauplemine
 9. Eellepingu (LOI) nõustamine
 10. Ettevõtte  müügieelse auditeerimise (Due Diligence) nõustamine
 11. Ostu-müügi lepingu koostamise nõustamine ja lepingu täitmise monitooring